Α.Δ.Μ.Η.Ε.
Project details
  • Ημερομηνία:Απρίλιος 2011
  • Πελάτης:Α.Δ.Μ.Η.Ε.
  • Τοποθεσία:Σάπες Ροδόπης
  • Υψόμετρο:500m