Ανεμογεννήτριες

Με την πάροδο των χρόνων έχουμε πραγματοποιήσει πολλά έργα που αφορούν τη διαχείριση των ανεμογεννητριών και έχουμε εκτελέσει κάθε

είδους εργασία εντός του λιμένα για όλους τους τύπους εξαρτημάτων ανεμογεννητριών. Το αντικείμενο των εργασιών μας είναι η παραλαβή και

εκφόρτωση στοιχείων ανεμογεννήτριας, η μεταφορά εξαρτημάτων ανεμογεννήτριας σε αποθήκες και στα αιολικά πάρκα και η ανέγερση ανεμογεννητριών. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία σε βαριά ανύψωση, κυρίως στο πλαίσιο της χερσαίας ανέγερσης ανεμογεννητριών, του χειρισμού λιμενικών στοιχείων για υπεράκτια έργα και της εξυπηρέτησης ήδη λειτουργούντων αιολικών πάρκων, δίνοντας πάντα εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του έργου.